خدمات ما

کاربرد

قابلیت ارائه چندین نوع سنگ با طرح های متنوع برای مصارف گوناگون از جمله نمای بیرون و نمای داخل و کف پوش و غیره

ارسال

قابلیت ارسال سنگ به تمامی نقاط کشور

سفارشات

امکان ارایه سنگ به صورت کوپ - اصلب - تایل و امکان سفارش سنگ به اندازه های درخواستی

پاسخگویی

پاسخگویی و خدمات 24 ساعته فروش به زبان های انگلیسی و فارسی

کیفیت

قیمت مناسب و تنوع محصول و تضمین کیفیت سفارش محصول

دانش

استفاده از تجهیزات مدرن در استخراج برای ارائه بهترین کیفیت سنگ